ให้ Forward Property เป็นตัวแทนและที่ปรึกษาซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กับท่าน

ฝากอสังหาริมทรัพย์ของท่านให้เราบริหารการขายหรือเช่า เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

เรามีการโฆษณาในสื่อต่างๆ ทั้งเว็บไซด์ ป้ายบิลบอร์ด นิตยสาร และสื่ออื่นๆ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรอง การทำสัญญาซื้อ-ขาย-เช่า และบริการทางด้านนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆจนกว่าจะมีการปิดการซื้อ-ขาย-เช่า


Brokerage & Consultancy Services


  • ให้คำปรึกษาการตั้งราคาขาย-เช่าที่เหมาะสม
  • ให้คำปรึกษาด้านข้อมูลราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบ
  • บริการการโฆษณาประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง
  • คัดกรองผู้สนใจซื้อที่เหมาะสม
  • ให้บริการพาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมอสังหาริมทรัพย์
  • เป็นตัวแทนเจรจาต่อรองในการขาย-เช่าเพื่อให้ขาย-เช่าได้ในราคาที่เหมาะสม
  • บริการจัดทำสัญญาซื้อขายด้วยความเป็นกลาง
  • บริการจัดเตรียมเอกสารและให้คำปรึกษาด้านข้อมูลค่าธรรมเนียมและภาษีการโอนกรรมสิทธิ์
  • บริการอำนวยความสะดวกขณะทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน